Relativistic, model-independent determination of electromagnetic finite-size effects beyond the pointlike approximation: Relativistic, model-independent determination of electromagnetic finite-size effects beyond the pointlike approximation

Nils Hermansson-Truedsson, Antonin Portelli, Mawell T. Hansen, Matteo Di Carlo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relativistic, model-independent determination of electromagnetic finite-size effects beyond the pointlike approximation: Relativistic, model-independent determination of electromagnetic finite-size effects beyond the pointlike approximation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi