Reliability, validity and responsiveness of a new leisure index: The Patient-Specific Leisure Scale (PSLS).

Ingegerd Wikström, Barbro Arvidsson, Käth Nilsson, Ewa Roos, Lennart Jacobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reliability, validity and responsiveness of a new leisure index: The Patient-Specific Leisure Scale (PSLS).”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap