Religion för fria andar – Ralph Waldo Emerson som radikal reformator

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.Populärvetenskap

Sammanfattning

Essän recenserar Troels Nøragers bok "Emerson – religion som moralsk livsform" och sätter samtidigt in Nøragers reflektioner kring Emerson i ett större resonemang om synen på religion under romantiken.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationDixikon
StatusPublished - 2017 aug

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Emerson
  • romantik
  • radikala reformationen
  • religion

Citera det här