Religious responses to biotechnology

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

I artikeln presenterar och diskuterar jag religiösa ställningstaganden inom kristna konfessioner, judendom och islam, till frågor som aktualiseras av några användningar av bioteknologi. Till sådana hör assisterad befruktning, hantering av embryon och stamceller, prenatal genetisk diagnostik och selektiv abort, organtransplantation och genterapi. Inom varje religiös tradition finner man ett spektrum av konservativa, liberala och radikala ståndpunkter. Jag argumenterar för att de skilda religösa reaktionerna är svåra att förstå som resultat av principiella överväganden, och att de lättare kan förstås som resultat av kasuistiska överväganden baserade i för respektive religiös tradition karakteristiska profilståndpunkter.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationScience and Religion dialogues
RedaktörerRadu Constantinescu, Gelu Calina
FörlagMitropolia Olteniei Printing House, Craiova
Sidor114-138
ISBN (tryckt)9738571138
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etik

Citera det här