Remarks on Braid Theory and the characterisation of periodic orbits

Mario Natiello, Hernan Solari

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Sammanfattning

  The relationship between Braid Theory and the organisation of periodic orbits of dynamical systems is considered.

  It is shown that for some (physically relevant) 3-d flows the characterisation of periodic orbits by means of Braid Theory can be done on the Poincaré surface in an efficient way. The result is a thread-less graphical presentation of a braid class.

  We discuss extensions of this approach to (adequate) dynamical systems of dimension higher than three, using results from Central Manifold Theory.
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)511-529
  TidskriftJournal of Knot Theory and its Ramifications
  Volym3
  Nummer4
  DOI
  StatusPublished - 1994

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Remarks on Braid Theory and the characterisation of periodic orbits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här