Remembering and Forgetting in the Archive: Instituting ‘Group Material’ (1979–1996)

Julie Ault

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (konstnärlig)

310 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Remembering and Forgetting in the Archive: Instituting ‘Group Material’ (1979–1996)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora