Remembering Ideological Identities: Transference of Holocaust Memory through Artistic Expression

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

333 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Remembering Ideological Identities: Transference of Holocaust Memory through Artistic Expression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora