Remembering One of the Great Pre-War American Lichenologists Clifford Major Wetmore, 1934-2020

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)84-86
TidskriftEvansia
Volym38
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2021 jul 14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här