Remissyttrande: En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU:2016:82)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

27 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande

Citera det här