Remissyttrande: En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Forskningsoutput: Övriga bidragRemissyttrandeForskning

46 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Antal sidor1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande
  • Offentlig rätt

Citera det här