Remissyttrande: Komplettering av förslagen i Stärkt straffrättsligt skydd för egendom avseende olaga förföljelse (SOU 2013:85)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

23 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande

Citera det här