Remissyttrande: Svar till promemorian Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

Gregor Noll, Lisa Kerker

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

49 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande
  • Folkrätt
  • Förvaltningsrätt

Citera det här