Remissyttrande: Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa – Medicrimekonventionen (Ds 2014:41)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

18 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande

Citera det här