Remissyttrande: Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande
  • Offentlig rätt

Citera det här