Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

22 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Remissyttrande

Citera det här