Remotely-sensed, nocturnal, dew point correlates with malaria transmission in Southern Province, Zambia: a time-series study

David Nygren, Cristina Stoyanov, Clemens Lewold, Fredrik Månsson, John Miller, Aniset Kamanga, Clive J. Shiff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

450 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Remotely-sensed, nocturnal, dew point correlates with malaria transmission in Southern Province, Zambia: a time-series study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap