Removal of pharmaceuticals in WWTP effluents by ozone and hydrogen peroxide

Gerly Hey, S. R. Vega, J. Fick, M. Tysklind, A. Ledin, Jes la Cour Jansen, H. R. Andersen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Removal of pharmaceuticals in WWTP effluents by ozone and hydrogen peroxide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap