Removal of UHT dairy fouling — An efficient cleaning process by optimizing the rate controlling alkaline cleaning step

Carin Hagsten, Fredrik Innings, Christian Trägårdh, Lars Hamberg, Marie Paulsson, Tommy Nylander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Removal of UHT dairy fouling — An efficient cleaning process by optimizing the rate controlling alkaline cleaning step”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar