Renal hyperparathyroidism, parathyroidectomy and transplantation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

601 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Almquist, Martin, handledare
  • Sterner, Gunnar, handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2017 sep. 29
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-512-3
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: [2017-09-29]
Time: [09:00]
Place: [Medical Research Center MFC, Small lecture hall, Jan Waldenströms gata 5, Skåne University Hospital, Malmö]
External reviewer(s)
Name: [Svensson, Maria]
Title: [Renal hyperparathyroidism, parathyroidectomy and transplantation.]
Affiliation: [Inst. for Clinical Sciences Malmö, Faculty of medicine, Lund University]
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:129

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Secondary hyperparathyroidism
  • Parathyroiedctomy
  • Renal transplantation
  • Parathyroid Hormone
  • Cardiovascular Disease
  • Fracture

Citera det här