Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)89-102
TidskriftEthnologia Scandinavica
Volym45
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här