Repeat procedures for recurrent colorectal liver metastases: Analysis of long-term liver regeneration and outcome

Valentinus T. Valdimarsson, Katarina Hellberg, Torkel B. Brismar, Ernesto Sparrelid, Christian Sturesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat