Reply: levosimendan in septic shock - high time for a critical appraisal!

Michelle Chew

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1147-1148
TidskriftActa Anaesthesiologica Scandinavica
Volym55
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här