Représentativité syndicale et négociation collective (suite et fin). Suède

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkfranska
Sidor (från-till)54-56
TidskriftRevue de Droit du Travail
Utgåva1
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här