Representation of intimate partner violence against women in Swedish news media: a discourse analysis.

Nadja Karlsson, Marisol Lila, Enrique Gracia, Maria Wemrell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Representation of intimate partner violence against women in Swedish news media: a discourse analysis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap