Representing Pain in Film : A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Representing Pain in Film : A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap