Reproductive function in young Swedish men - Time trend, prenatal and adult exposure to smoking and phthalates

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

195 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Det har diskuterats huruvida mäns spermiekoncentration minskat och missbildningar i pojkars könsorgan ökat under den senare delen av 1900-talet. Med säkerhet har dock testikelcancer ökat flerfaldigt under samma tidsperiod.
Målet med denna avhandling var dels att undersöka huruvida skånska mäns spermakvalitet hade förändrats under det förra årtiondet, dels att studera samband mellan olika miljöfaktorer och manlig reproduktionsfunktion. Dessa miljöfaktorer var exponering för egen rökning, föräldrarnas rökning under graviditeten, samt för ftalater (en sorts plastmjukgörare) både under fostertiden och i vuxenlivet.
Vi rekryterade 314 unga män mellan år 2008 och 2010, främst från Pliktverket i Kristianstad i samband med mönstringen, och i viss utsträckning också män från gymnasieskolor i Malmö-Lund-området. Männen fick besvara frågor om föräldrarnas rökning under graviditeten. Uppgifter om moderns rökning inhämtades även från Socialstyrelsens födelseregister.
Vi hade tillgång till blodprov från 112 av männens mödrar, tagna under graviditeten. Dessa prov hade tagits vid en screening för röda hund, varefter proven sparats i en biobank. I dessa prov, liksom i urin- och blodprov från männen själva, mättes nedbrytningsprodukter (metaboliter) av ftalater som markörer för exponering.
De rekryterade männens spermakvalitet jämfördes med den hos män rekryterade på ett liknande sätt år 2000 till 2001. Därefter studerades samband mellan exponering för både rökning och ftalater såväl under fostertiden som i vuxenlivet, och männens reproduktionsfunktion.
Vi fann inte någon förändring i spermakvaliteten under det senaste årtiondet.
Däremot hade de män vars fäder eller mödrar rökt under graviditeten ett påtagligt lägre spermieantal. Vidare tycktes exponering under fostertiden för de två ftalaterna di-isononylftalat (DiNP) och dietylhexylftalat (DEHP) ha samband med en sänkt testikelvolym respektive spermavolym. Slutligen hade exponering för DEHP och dibutylftalat (DBP) i vuxenlivet samband med en lägre andel framåtrörliga spermier, vilket kan tänkas påverka fertiliteten.
Således verkade både exponering föräldrarnas rökning under graviditeten och för ftalater under fostertiden samt i vuxenlivet, ha samband med en sänkt manlig reproduktionsfunktion.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för translationell medicin
Handledare
  • Giwercman, Aleksander, handledare
  • Rylander, Lars, handledare
Tilldelningsdatum2015 maj 22
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-124-8
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-05-22
Time: 13:00
Place: Kvinnoklinikens aula, Plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus, Malmö

External reviewer(s)

Name: Sharpe, Richard
Title: Professor
Affiliation: Medical Research Council, University of Edinburgh, Storbrittanien

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Reproductive function in young Swedish men - Time trend, prenatal and adult exposure to smoking and phthalates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här