Rescattering probed by the emission of slow target associated particles in high-energy heavy-ion interactions

M.I. Adamovich, K. El Chenawi, S. Garpman, Joakim Nystrand, I. Otterlund, K. Söderström, E. Stenlund, T. Svensson, H.Q. Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In this letter the distribution of slow target associated particles emitted in Au + Emulsion interactions at 11.6 A GeV/c is studied, The three models RQMD, FRITIOF and VENUS are used for comparisons and especially their treatment of rescattering is investigated.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)230-236
TidskriftPhysics Letters. Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
Volym363
Nummer4
DOI
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Rescattering probed by the emission of slow target associated particles in high-energy heavy-ion interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här