Rescattering probed by the emission of slow target associated particles in high-energy heavy-ion interactions

M.I. Adamovich, K. El Chenawi, S. Garpman, Joakim Nystrand, I. Otterlund, K. Söderström, E. Stenlund, T. Svensson, H.Q. Wang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat