Research methods courses as a mean of developing academic general practice

Anders Håkansson, Anders Beckman, Eva Ekvall-Hansson, Juan Merlo, Nils-Ove Månsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Research methods courses as a mean of developing academic general practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap