Researchers’ Blogging Practices in Two Epistemic Cultures: The Scholarly Blog as a Situated Genre

Sara Kjellberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
316 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Researchers’ Blogging Practices in Two Epistemic Cultures: The Scholarly Blog as a Situated Genre”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap