Resection of colorectal liver metastases - Impact of preoperative chemotherapy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

56 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resection of colorectal liver metastases - Impact of preoperative chemotherapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap