Resection of colorectal liver metastases - Impact of preoperative chemotherapy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

56 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat