Resilience: Some Philosophical Remarks on Defining Ostensively and Stipulatively

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
1230 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resilience: Some Philosophical Remarks on Defining Ostensively and Stipulatively”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap