Resistance to activated protein C caused by a factor V gene mutation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resistance to activated protein C caused by a factor V gene mutation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Nursing and Health Professions