Resistant starch content in a selection of starchy foods on the Swedish market.

Helena Elmståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resistant starch content in a selection of starchy foods on the Swedish market.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap