Resonant inelastic x-ray scattering on CO2: Parity conservation in inversion-symmetric polyatomics

Johan Söderström, Robert Stefanuik, Franz Hennies, Thorsten Schmitt, Vladimir N. Strocov, Joakim Andersson, Brian Kennedy, Justine Schlappa, Alexander Föhlisch, Alexander Föhlisch, Annette Pietzsch, Jan Erik Rubensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resonant inelastic x-ray scattering on CO2: Parity conservation in inversion-symmetric polyatomics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi