Resource recovery from wastewater treatment: challenges, opportunities and guidance for planning and implementation

Mariana Cardoso Chrispim

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

355 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resource recovery from wastewater treatment: challenges, opportunities and guidance for planning and implementation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap