Respiratory heme A-containing oxidases originated in the ancestors of iron-oxidizing bacteria

Mauro Degli Esposti, Ana Moya-Beltrán, Raquel Quanrini, Lars Hederstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Respiratory heme A-containing oxidases originated in the ancestors of iron-oxidizing bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap