Response mechanisms of normal hematopoietic cells and leukemic cells to genotoxic agents and novel therapeutic strategies

Andreas Hedblom

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Response mechanisms of normal hematopoietic cells and leukemic cells to genotoxic agents and novel therapeutic strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap