Response of stone wool–insulated building barriers under severe heating exposures

Blanca Andres, Karlis Livkiss, Juan P. Hidalgo, Patrick van Hees, Luke Bisby, Nils Johansson, Abhishek Bhargava

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Response of stone wool–insulated building barriers under severe heating exposures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap