Response to Lascarrou et al.: Coronary angiography after cardiac arrest: useful for whom?

Josef Dankiewicz, Jesper Kjaergaard, Hans Friberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1386-1387
TidskriftIntensive Care Medicine
Volym41
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här