Response to Possibilities of the Impossible : Derrida’s Idea of Justice and Negative Theology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln utgör en respons till ett föredrag om Derridas rättvisebegrepp, hållet av den isländske filosofen Björn Thorsteinson.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)132-133
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym78
Utgåva3
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Etik
  • Filosofi

Citera det här