Response to the Letter From Abid Iraqi, MD, CMD and Terry Hughes, RN, CS

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)84
Antal sidor1
TidskriftJournal of the American Medical Directors Association
Volym18
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2017 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här