Response to: ‘The relationship between preoperative sleep quality and adverse pain outcomes is still unclear—A comment on Bjurström et al.’

Martin F. Bjurström, Michael T. Smith, Richard Olmstead, Michael R. Irwin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1177-1178
Antal sidor2
TidskriftEuropean Journal of Pain (United Kingdom)
Volym26
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Citera det här