Restenosis and risk of stroke after stenting or endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in the International Carotid Stenting Study (ICSS): secondary analysis of a randomised trial

Leo Bonati, Martin M Brown, Katarina Björses (medarbetare), Anders Gottsäter (medarbetare), Krassi Ivancev (medarbetare), Thomas Mätzsch (medarbetare), Björn Sonesson (medarbetare), International Carotid Stenting Study investigators

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Restenosis and risk of stroke after stenting or endarterectomy for symptomatic carotid stenosis in the International Carotid Stenting Study (ICSS): secondary analysis of a randomised trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap