Restoring antitumor immunity with dendritic cell reprogramming strategies. Reprogramming cancer cells to antigen-presenting cells.

Alexandra Gabriela Barros Ferreira

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

162 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Restoring antitumor immunity with dendritic cell reprogramming strategies. Reprogramming cancer cells to antigen-presenting cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology