Restoring antitumor immunity with dendritic cell reprogramming strategies. Reprogramming cancer cells to antigen-presenting cells.

Alexandra Gabriela Barros Ferreira

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

162 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat