Results from a prospective, randomised study on (accelerated) preoperative versus (conventional) postoperative radiotherapy in treatment of patients with resectable squamous cell carcinoma of the oral cavity – The ARTSCAN 2 study

Johan Wennerberg, Maria Gebre-Medhin, Per Nilsson, Eva Brun, Elisabeth Kjellén, Kristin Carlwig, Johan Reizenstein, Stefan Kristiansson, Karin Söderkvist, Magnus Wahlgren, Björn Zackrisson, ARTSCAN study group

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Results from a prospective, randomised study on (accelerated) preoperative versus (conventional) postoperative radiotherapy in treatment of patients with resectable squamous cell carcinoma of the oral cavity – The ARTSCAN 2 study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap