Retórica global y exclusión/Global retorik och exkludering

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

This article reflects on issues of globalisation and representation in contemporary visual culture.
Originalspråkspanska
NejJanuary
SpecialistpublikationHeterogénesis: Revista de Artes Visuales
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Citera det här