Retail Destination: Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande förändringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering . En av de stora konsekvenserna av dessa förändringar är förändringen i relationen mellan handel och plats.

Detta har varit utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Retail Destination” vars resultat redovisas i denna skrift. Här finns fokus på etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. Relationen mellan handel och plats har studerats ur olika perspektiv och programmet har specifikt undersökt hur några olika handelsformer fungerar som retaildestinationer. Olika handelsplatser har sina specifika utmaningar och möjligheter och programmet har fokuserat de skilda förutsättningar och praktiker som kopplas till specifika destinationer för handel.

Handelsforskning kring plats och etablering har ofta tagit ensidig utgångspunkt
i ett visst format eller en avgränsad etableringsfråga. Den här rapporten tar ett
bredare grepp på perspektiv som handlar om organisation och utformning av olika butiksformat och olika handelsmiljöer med koppling till platsers olika villkor. Utvecklingen i handeln är mångfacetterad och det är viktigt att belysa den ur flera perspektiv. Centrum för handelsforsknings verksamhet är unik i den bemärkelse att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt där forskare från alla de discipliner som är representerade i Centrum för handelsforskning finns med i varje forskningsprogram. Detta garanterar en mångsidig belysning av de forskningsproblem som vi tar oss an. Under 2014–2015 har vi drivit forskningsprogrammen ”E-handel” och ”Kunniga kunder”. Därefter startade vi programmen ”Retail destination” och ”Retail innovation”.

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet ”Retail Destination”. Bakom skriften står Cecilia Fredriksson (programansvarig), Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson och Devrim Umut Aslan (doktorand). Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat. Resultaten har också presenterats vid vetenskapliga konferenser och vid praktikerkonferenser som tidigare också beskrivits i rapporter och vetenskapliga artiklar. Nu presenterar vi de samlade resultaten inom ramen för Handelsrådets rapportserie.
Bidragets titel på inmatningsspråkRetail Destination: Centre for Retail Research at Lund University
Originalspråksvenska
FörlagHandelsrådet
Antal sidor44
Volym2019:5
ISBN (tryckt)978-91-86508-62-3
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Retail Destination: Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här